Vi hittar alltid en lösning
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Vision

Att vara ett ackrediterat opartiskt laboratorium på europeisk nivå som genomför tekniska lösningar som möter världens bästa praxis och är konkurrenskraftiga. Att utvecklas ständigt och alltid vara ett steg före för att få kundernas förtroende och tillgodose deras behov med hög kvalitet.