Vi hittar alltid en lösning
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

UT – ultraljudsprovning

Specialister

 • Specialisterna är certifierade enligt EN ISO 9712 standard och PED 97/23EC direktiv för tryckbärande anordningar.
 • Ultraljudsprovning (UT) 3 nivå – 2 anställda.
 • Ultraljudsprovning (UT) 2 nivå – 9 anställda.

Utrustning

 • Digital ultraljud fel detektor – 6 st.
 • Ultraljud fel detektor med TOFD/PAUT – 3 st.
 • Programvara för databehandling – 3 st.
 • Kalibreringsblock.