Vi hittar alltid en lösning
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

RT – radiografisk och gammagrafisk provning

Specialister

 • Specialisterna är certifierade enligt ISO 9712 standard och PED 97/23EC direktiv för tryckbärande anordningar.
 • Radiografisk provning (RT) 3 nivå – 3 anställda.
 • Radiografisk provning (RT) 2 nivå – 19 anställda.
 • Strålningssäkerhets specialist – 3 anställda.
 • Specialist för leverans av farliga varor, klass 7 (ADR-intyg) – 1 anställd.
 • Förare för leverans av farliga varor, klass 7 (ADR-intyg) – 7 anställda.

Utrustning

 • Röntgengenerator 200 kV – 6 st.
 • Röntgengenerator 300 kV – 1 st.
 • Gammastrålningsprojektor (Se75 / Ir192 radionuklider) – 3 st.
 • Panoramisk självgående röntgengenerator 300 kV (för DN 300 – 1200 mm rörledningar) – 1 st.
 • Panoramisk självgående röntgengenerator 180 kV (för DN 150 – 500 mm rörledningar) – 1 st.
 • Apparat för automatisk filmframkallning – 5 st.
 • Speciellt fordon för frakt av projektorer för gammastrålning och radionuklider – 2 st.

Material

 • Vi använder material som är certifierade enligt EN ISO 11699-1 standard.