Vi hittar alltid en lösning
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

PMI – positiv materialidentifikation av metaller (optisk och röntgen-fluorescens metod)

På bara några sekunder kan vi med hjälp av en mobil optisk emission spektrometer upptäcka och analysera upp till 70 kemiska element i en metall.

Tack vare modern teknologi kan vi också identifiera lätta element såsom C, S, P, Si samt utföra analys av kolstål. Kemiska element identifieras med 0,01% noggrannhet.

Vi utför också positiv materialidentifikation av metaller med en portativ analysator. Den är främst avsedd för metallegeringar och innebär röntgen-fluorescens teknologi.

 Specialister

 • Specialister utbildade av utrustningstillverkare – 4 anställda.

Utrustning

 • Optisk emissionsspektrometer (för analys av kol och legerade stål, inklusive lätta element C, P, S, Si) – 1 st.
 • Röntgen-fluorescens spektrometer (för analys av legerade stål) – 1 st.
 • Kalibreringsblock.