Vi hittar alltid en lösning
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT

I mer än 15 år utför vi industriella tjänster inom oförstörande provning.

Sedan år 2007 använder företaget ett kvalitetsledningssystem enligt LST EN ISO IEC 17025 standard och är ackrediterat att identifiera fel i alla typer av potentiellt farliga anordningar, konstruktionsstål och svetsfogar med hjälp av oförstörande metoder: visuell kontroll (VT), radiografisk provning (RT), ultraljudsprovning (UT), magnetpulverprovning (MT), penetrantprovning (PT) och täthetsprovning (LT) samt att utföra ultraljud tjockleksmätningar metalliska och icke-metalliska material.

Våra specialister är certifierade enligt EN ISO 9712 standard och PED 97/23EC direktiv för tryckbärande anordningar.