Zawsze znajdziemy rozwiązanie
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

RT- badania radiograficzne

Specjaliści

 • Specjaliści certyfikowani zgodnie z normą EN ISO 9712 oraz Dyrektywą PED Urządzenia ciśnieniowe 97/23WE.
 • Badania radiograficzne (RT) poziom 3 - 3 pracowników.
 • Badania radiograficzne (RT) poziom 2 - 19 pracowników.
 • Specjaliści ds. ochrony przed promieniowaniem - 3 pracowników.
 • Specjalista przewozu ładunków 7 klasy zagrożenia (świadectwo ADR) - 1 pracownik.
 • Specjalista przewozu ładunków 7 klasy zagrożenia (świadectwo ADR) - 7 pracowników.

Sprzęt

 • Generator promieni rentgenowskich 200 kV - 6 szt.
 • Generator promieni rentgenowskich 160 kV - 1 szt.
 • Projektor promieni gamma (Se75 / Ir192 radionuklidy) - 3 szt.
 • Panoramiczny samobieżny generator promieni rentgenowskich 300 kV. (do rurociągów DN 300 – 1200 mm) - 1 szt.
 • Panoramiczny samobieżny generator promieni rentgenowskich 180 kV. (do rurociągów DN 150 – 500 mm) - 1 szt.
 • Automatyczna wywoływarka błon rentgenowskich - 5 szt.
 • Specjalny środek transportu do przewozu projektorów promieniowania gamma oraz radionuklidów - 2 szt.

Materiały

 • Stosowane materiały są certyfikowane zgodnie z normą EN ISO 11699-1.