Zawsze znajdziemy rozwiązanie
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT

Już od ponad 15 lat świadczymy usługi kontroli nieniszczącej dla przemysłu.

Od 2007 roku w przedsiębiorstwie wdrożono system zarządzania jakością zgodnie z normą LST EN ISO IEC 17025 oraz przedsiębiorstwo otrzymało akredytację do wykrywania wszystkich grup potencjalnie niebezpiecznych defektów urządzeń, stali konstrukcyjnej, połączeń spawanych, przy zastosowaniu metod nieniszczących: kontroli wizualnej (VT), radiograficznej (RT), ultradźwiękowej (UT), magnetyczno-proszkowej (MT), penetracyjnej (PT) oraz badania szczelności (LT), jak również do wykonywania pomiarów grubości materiałów metalowych i niemetalowych metodą ultradźwiękową.

Specjaliści są certyfikowani zgodnie z normą EN ISO 9712 oraz Dyrektywą PED Urządzenia ciśnieniowe 97/23WE.