Vi finner alltid løsning
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

UT – ultralyd prøving

Spesialister

 • Spesialistene sertifisert etter EN ISO 9712 standard og direktivet PED 97/23EC for trykkpåsatt utstyr.
 • Ultralyd prøving (UT) Nivå 3 − 2 ansatte.
 • Ultralyd prøving (UT) Nivå 2 − 9 ansatte.

Utstyr

 • Digital ultralyd defektoskop − 6 stk.
 • Ultralyd defektoskop med TOFD/PAUT − 3 stk.
 • Programvare for databehandling − 3 stk.
 • Kalibreringsblokker.