Vi finner alltid løsning
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

RT – radiografisk prøving

Spesialister

 • Spesialistene sertifisert etter EN ISO 9712 standard og direktivet PED 97/23EC for trykkpåsatt utstyr.
 • Radiografisk prøving (RT) Nivå 3 – 3 ansatte.
 • Radiografisk prøving (RT) Nivå 2 – 19 ansatt.
 • Spesialister i strålingsvern – 3 ansatte.
 • Spesialist i transportering av gods merket med fareklasse 7 (ADR sertifikat) – 1 ansatt.
 • Sjåfør for transportering av gods merket med fareklasse 7 (ADR sertifikat) – 7 ansatte.

Utstyr

 • Røntgengenerator 200 kV – 6 stk.
 • Røntgengenerator 300 kV – 1 stk.
 • Gamma-projektor (Se75 / Ir192 radionuklider) – 4 stk.
 • Selvdrevet panoramisk røntgengenerator 300 kV (for rørledninger DN 300 – 1200 mm) – 1 stk.
 • Selvdrevet panoramisk røntgengenerator 180 kV (for rørledninger DN 150 – 500 mm) – 1 stk.
 • Automatisk fremkallingsmaskin for røntgenbilder – 5 stk.
 • Spesielt kjøretøy for transportering av gamma-projektor og radionuklider – 2 stk.

Materialer

 • Materialene sertifisert etter EN ISO 11699-1 standard.