Vi finner alltid løsning
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

PMI – positiv material identifikasjon

Ved bruk av portabel  optisk emisjons spektrometer kan vi i løpet av noen få minutter  identifisere og analysere inntil 70 kjemiske elementer.

Takket være moderne teknologi kan vi også identifisere lette elementer som C, S, P, Si, samt utføre analysen av karbonstål.  Kjemiske elementer identifiseres med nøyaktighet på 0,01% .

Vi  utfører også analyse av metallenes kjemisk sammensetning  ved bruk av portabel legeringsanalysa-tor. Det er analysatoren som hovedsakelig brukes i analyse av metallegering. Den fungerer etter røntgen fluorescens teknologi.


Spesialister

 • Spesialistene opplært av utstyrsprodusenter 4 ansatte.

Utstyr

 • Optisk emisjonsspektrometer (analyse av karbonstål og legert stål inkludert lette elementer som C, P, S, Si) 1 stk.
 • Røntgen fluorescens spektrometer (for analyse av legert stål) 1 stk.
 • Kalibreringsblokker.