Vi finner alltid løsning
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Om oss

Aksjeselskapet “Metesta” (lit. UAB “Metesta”) har gitt  industri tjenester innenfor ikke-destruktiv prøving i over 15 år. Siden 2007 har vi innført kvalitetsstyringssystem etter LST EN ISO IEC 17025 standard og er akkreditert for å påvise feil av alle typer potensielt farlige anlegg, konstruksjonsstål, sveiste skjøter ved bruk av ikke-destruktiv prøvings metoder –  visuell prøving (VT), radiografisk prøving (RT), ultralyd prøving (UT), magnetpulver prøving (MT), penetrant prøving (PT) og lekkasje prøving (LT), samt utføre målinger av tykkelsen på metalliske og ikke-metalliske materialer ved bruk av ultralydmetode. Spesialistene er sertifisert etter EN ISO 9712 standard og direktivet  PED 97/23EC for trykkpåsatt utstyr.

Hoved aktiviteten er identifikasjon av feilene på sveiste skjøter og konstruksjonsstål ved hjelp av ikke-destruktiv prøvings (NDT) metoder:

Vi utfører også: