Vi finner alltid løsning
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT

I over 15 år har vi gitt industri tjenester innenfor ikke-destruktiv prøving.

Siden 2007 har vi innført kvalitetsstyringssystem etter LST EN ISO IEC 17025 standard og er akkreditert for å påvise feil av alle typer potensielt farlige anlegg, konstruksjonsstål, sveiste skjøter ved bruk av ikke-destruktiv prøvings metoder: visuell prøving (VT), radiografisk prøving (RT), ultralyd prøving (UT), magnetpulver prøving (MT),  penetrant prøving (PT) og  lekkasje prøving (LT), samt utføre målinger av tykkelsen på  metalliske og ikke-metalliske materialer ved bruk av ultralydmetode.

Spesialistene er sertifisert etter EN ISO 9712 standard og direktivet  PED 97/23EC for trykkpåsatt utstyr.