Vi finner alltid løsning
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT – ikke-destruktiv prøving

I over 15 år har vi gitt industri tjenester innenfor ikke-destruktiv prøving. Siden 2007 har vi innført kvalitetsstyringssystem etter LST EN ISO IEC 17025 standard og er akkreditert for å påvise feil av alle typer potensielt farlige anlegg, konstruksjonsstål, sveiste skjøter ved bruk av ikke-destruktiv prøvings metoder

PMI – positiv material identifikasjon

Ved bruk av portabel  optisk emisjons spektrometer kan vi i løpet av noen få minutter  identifisere og analysere inntil 70 kjemiske elementer. Takket være moderne teknologi kan vi også identifisere lette elementer som C, S, P, Si, samt utføre analysen av karbonstål.  Kjemiske elementer identifiseres med nøyaktighet på 0,01% .

PWHT – varmebehandling av sveiste skjøter

Varmebehandlingen av sveiste skjøter og hovedmetall kan utføres ved hjelp av kraftig apparat på 130 kW med 12 kanaler som styres separat, eller ved hjelp av mindre, men mer kompakte, inverter varmebehandlingsapparater med 4 kanaler.

Nyheter
2020 03 10

PWHT services are now provided by the highest level certified heat treatment specialists

2019 12 22

Merry Christmas and a Happy New Year!

Våre aktiviteter
Opplæring
#

Periodically organize and training and certification of NDT specialists according to EN ISO 9712 standard and Pressure Equipment Directive PER 97/23EC.