Vienmēr atrodam risinājumu
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

UT – ultraskaņas testi

Speciālisti

 • Speciālisti ir sertificēti atbilstoši EN ISO 9712 standartam un spiedieniekārtu direktīvai PED 97/23EC.
 • Ultraskaņas testi (UT) 3 līmenis – 2 darbinieki.
 • Ultraskaņas testi (UT) 2 līmenis – 9 darbinieku.

Iekārtas

 • Diģitālais ultraskaņas defektoskops − 6 gab.
 • Ultraskaņas defektoskops ar TOFD/PAUT − 3 gab.
 • Programmatūra datu apstrādei − 3 gab.
 • Kalibrēšanas bloki.