Vienmēr atrodam risinājumu
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

RT – rentgenogrāfijas un gammagrāfijas testi

Speciālisti

 • Speciālisti ir sertificēti atbilstoši EN ISO 9712 standartam un spiedieniekārtu direktīvai PED 97/23EC.
 • Radiogrāfiskie testi (RT) 3 līmenis – 3 darbinieki.
 • Radiogrāfiskie testi (RT) 2 līmenis – 19 darbinieki.
 • Radiācijas drošības speciālisti – 3 darbinieki.
 • 7 bīstamības klases kravas pārvadāšanas speciālists (ADR apliecība) – 1 darbinieks.
 • 7 bīstamības klases kravas pārvadāšanas autovadītājs (ADR apliecība) – 7 darbinieki.

Iekārtas

 • Rentgena ģenerators 200 kV – 6 gab.
 • Rentgena ģenerators 300 kV – 1 gab.
 • Gamma staru projektors (Se75 / Ir192 radionuklīdi) – 3 gab.
 • Panorāmas pašgājējs rentgena ģenerators 300 kV (cauruļvadiem DN 300 – 1200 mm) – 1 gab.
 • Panorāmas pašgājējs rentgena ģenerators 180 kV (cauruļvadiem DN 150 – 500 mm) – 1 gab.
 • Rentgena filmu automātiskās attīstīšanas iekārtas – 5 gab.
 • Gamma staru projektoru un radionuklīdu transportēšanas speciālais transportlīdzeklis – 2 gab.

Materiāli

 • Izmantojamie materiāli ir sertificēti atbilstoši EN ISO 11699-1 standartam.