Vienmēr atrodam risinājumu
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Par mums

Slēgtā akciju sabiedrība “Metesta” jau vairāk nekā 15 gadus sniedz nesagraujošās kontroles pakalpojumus rūpniecībai. Kopš 2007. gada uzņēmumā ir ieviesta kvalitātes vadības sistēma atbilstoši LST EN ISO IEC 17025 standarta prasībām un uzņēmums ir akreditēts veikt visu grupu potenciāli bīstamu iekārtu, konstrukciju tēraudu, metināto savienojumu defektu noteikšanu ar nesagraujošās testēšanas metodēm – vizuālās kontroles (VT), radiogrāfisko (RT), ultraskaņas (UT), magnētisko daļiņu (MT), penetrācijas (PT) un hermētiskuma konstatēšanas (LT), kā arī veikt metāla un nemetāla materiālu biezuma mērījumus ar ultraskaņas metodi. Speciālisti ir sertificēti atbilstoši EN ISO 9712 standartam un spiedieniekārtu direktīvai PED 97/23EC.

Pamatdarbība – metināto savienojumu un pamatmetāla iekšējo un ārējo defektu konstatēšana ar nesagraujošās testēšanas (NDT) metodēm:

Kā arī veicam: