Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

За нас

Акционерното дружество «Метеста» вече повече от 15 години извършва безразрушаващ контрол  в сферата на промишленността.От 2007-ма година в предприятието е внедрена система  за мениджмънт  на качеството в съответствие със стандарт  LST EN ISO IEC 17025, която е акредитирана за установяване на дефекти във всички групи потенциално опасни приспособления,стоманени конструкции и заваръчни съединения с методите за безразрушаващ контрол-визуален (VT), радиографичен (RT), ултразвуков (UT), магнитнопрахов (MT), с проникващи течности (PT) и контрол на херметичност (LT),а също така измерване дебелината на метални и неметални материали с ултазвуков метод. Всички специалисти са сертифицирани по стандарт EN ISO 9712 и директива 97/23EC за оборудване,работещо под налягане (PED).

Основна дейност-установяване на вътрешни и външни дефекти в заваръчни съединения и основен метал с методите за безразрушаващ контрол (NDT).

Също така извършваме: