Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Виждане

Да бъдем акредитирани на нивото на  европейските страни. Да бъдем безпристрастна лаборатория, внедряваща технологически решения, съответстващи на най-прогресивната световна практика и стремяща се към конкурентно предимство. Постоянно да се усъвършенстваме за да бъдем винаги на крачка пред конкуренцията, стремейки се да заслужим доверието на клиентите и качествено да удовлетворяваме изискванията им.