Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

UT – ултразвуков контрол

Специалисти

 • Специалисти сертифицирани по стандарт EN ISO 9712 и директива 97/23EC за оборудване, работещо под налягане (PED).
 • Ултразвуков контрол (UT) ниво 3 – 2 дефектоскописти.
 • Ултразвуков контрол (UT) ниво 2 – 9 дефектоскописти.

Оборудване

 • Цифрови ултразвукови дефектоскопи − 6 бр.
 • Ултразвуков дефектоскоп с програми за TOFD/PAUT − 3 бр.
 • Програмно осигуряване за обработка на данните − 3 бр.
 • Калибровъчни блокове.