Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Термална Електроцентрала на биогориво, Елгава

Проект:

 • Термална Електроцентрала на биогориво.

Услуги:

 • RT – 2400 експонации; UT; MT; PT.

Място, начало – завършване:

 • Елгава, Латвия;
 • Ноември 2012 г. – Май 2013 г.