Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

RT – радиографичен контрол

Специалисти

 • Специалисти сертифицирани по стандарт EN ISO 9712  и директива 97/23EC за оборудване, работещо под налягане (PED).
 • Радиографичен контрол (RT) ниво 3 – 3 дефектоскописти.
 • Радиографичен контрол (RT) ниво 2 – 19 дефектоскописти.
 • Специалисти по радиационна безопасност – 3 дефектоскописти.
 • Специалист по превоз на опасни товари клас 7 – радиоактивни изотопи (удостоверение ADR).
 • Водачи на МПС клас 7 – превоз на радиоактивни материали (удостоверение ADR) – 7 дефектоскописти.

Оборудване

 • Рентгенови апарати 200кВ – 6 бр.
 • Рентгенови апарати 300кВ – 1 бр.
 • Гама-изотопи (Se75 / Ir192) – 3 бр.
 • Самоходен панорамен рентгенов апарат 300кВ (за тръбопроводи DN 300-1200 мм) – 1 бр.
 • Самоходен панорамен рентгенов апарат 180кВ (за тръбопроводи DN 150-500 мм) – 1 бр.
 • Автоматични машини за проявяване – 5 бр.
 • Специални транспортни средства за превоз на гама-дефектоскопи – 2 бр.

Материали

 • Използваните материали са сертифицирани по EN ISO 11699-1.