Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

PMI – контрол химическия състав на метал

Само за няколко секунди с помощта на оптико – емисионен спектрометър  ние имаме възможност да установим и анализираме до 70 химически елементи в метала.

Благпдарение на прибора със съвременна технология можем да идентифицираме и леки елементи като C, S, P, Si, а също така да направим анализ на въглеродни стомани. Химическите елементи се установяват с точност 0,01%.

Определяме и химическия състав на металите с портативен анализатор на сплави, който основно е предназначен за анализ на метални сплави и действа по рентгенофлуоресцентна технология.

 


Специалисти

 • Специалисти обучени от производителя на оборудването – 4 дефектоскописти.

Оборудване

 • Оптико – емисионнен спектрометър (анализ на въглеродни и легирани стомани в т.ч. леки елементи C, P, S, Si) – 1 бр.
 • Рентгенофлуоресцентен спектрометър (за анализ състава на легирани стомани) – 1 бр.