Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

NDT

Вече повече от 15 години ние оказваме услуги по безразрушителен контрол  в сферата на промишленността.

От 2007-ма година в предприятието е внедрена система  за мениджмънт  на качеството в съответствие със стандарт  LST EN ISO IEC 17025, която е акредитирана за установяване на дефекти във всички групи потенциално опасни приспособления, стоманени конструкции и заваръчни съединения с методите за безразрушаващ контрол визуален (VT), радиографичен (RT), ултразвуков (UT), магнитнопрахов (MT), с проникващи течности (PT) и контрол на херметичност (LT), а също така измерване дебелината на метални и неметални материали с ултазвуков метод.

Всички специалисти са сертифицирани по стандарт EN ISO 9712 и директива 97/23EC за оборудване,работещо под налягане (PED).