Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Нашата работа

2004
Монтаж на резервоари 1 x 15.000 м³, 2 x 10.000 м³, тръбопроводи, Висагин
Монтаж на резервоари 1 x 15.000 м³, 2 x 10.000 м³, тръбопроводи, Висагин
Монтаж на резервоари 1 x 15.000 м³, 2 x 10.000 м³, тръбопроводи, Висагин
Монтаж на резервоари 1 x 15.000 м³, 2 x 10.000 м³, тръбопроводи, Висагин

Проект:

 • Монтаж на резервоари  1 x 15.000 м³, 2 x 10.000 м³, тръбопроводи.

Услуги:

 • RT – 900 експонаций, UT – 125 м, PT – 50 тръбни заваръчни швове, MT – 90 тръбни заваръчни шевове, LT – 1700 м.

Място, начало – завършване:

 • Висагин, Литва
 • Октомври 2004 г. – Септември 2005 г.
онтаж на резервоар 1 x 5.000 м³, Клайпеда
онтаж на резервоар 1 x 5.000 м³, Клайпеда
онтаж на резервоар 1 x 5.000 м³, Клайпеда
онтаж на резервоар 1 x 5.000 м³, Клайпеда

Проект:

 • Монтаж на резервоар  1 x 5.000 м³.

Услуги:

 • RT – 140 експонации, MT – 250 м, PT – 80 тръбни заваръчни швове, LT – 340 м.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Ноември 2004 г. – Февруари 2005 г.
2005
Монтаж на резервоари 3 x 20.000 м³, 3 x 14.000 м³, 4 x 5.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда
Монтаж на резервоари 3 x 20.000 м³, 3 x 14.000 м³, 4 x 5.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда
Монтаж на резервоари 3 x 20.000 м³, 3 x 14.000 м³, 4 x 5.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда
Монтаж на резервоари 3 x 20.000 м³, 3 x 14.000 м³, 4 x 5.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда

Проект:

 • Монтаж на  резервоари 3 x 20.000 м³, 3 x 14.000 м³, 4 x 5.000 м³, тръбопроводи.

Услуги:

 • RT – 1950 експонации, PT – 710 м, MT – 2050 м,  LT – 7000 м.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Февруари 2005 г. – Април 2006 г.
Монтаж на резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда
Монтаж на резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда
Монтаж на резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда
Монтаж на резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда

Проект:

 • Монтаж на  резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи.

Услуги:

 • RT – 520 експонации, PT – 240 м, LT – 1250 м.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Май 2005 г. – Декември 2005 г.
Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции, Ионава
Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции, Ионава
Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции, Ионава
Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции, Ионава

Проект:

 • Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции.

Услуги:

 • RT – 2400 експонации, PT – 3200 м, MT – 1250 м, LT – 2800 м.

Място, начало – завършване:

 • Ионава, Литва;
 • Юни 2005 г. – Ноември 2006 г.
Монтаж на резервоар 1 x 2.500 м³, Клайпеда
Монтаж на резервоар 1 x 2.500 м³, Клайпеда
Монтаж на резервоар 1 x 2.500 м³, Клайпеда
Монтаж на резервоар 1 x 2.500 м³, Клайпеда

Проект:

 • Монтаж на  резервоар 1 x 2.500 м³.

Услуги:

 • RT – 135 експонации, PT – 127 м, LT – 105 м.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Август 2005 г. – Ноември 2005 г.
2006
Монтаж на резервоари 3 x 5.000 м³, Гент
Монтаж на резервоари 3 x 5.000 м³, Гент
Монтаж на резервоари 3 x 5.000 м³, Гент
Монтаж на резервоари 3 x 5.000 м³, Гент

Проект:

 • Монтаж на  резервоари 3 x 5.000 м³.

Услуги:

 • RRT – 635 експонации, PT – 420 м, LT – 380 м.

Място, начало – завършване:

 • Гент, Белгия;
 • Януари 2006 г. – Май 2006 г.
Проект FCC SHU в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Проект FCC SHU в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Проект FCC SHU в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Проект FCC SHU в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Проект FCC SHU в нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT – 450 експонаиции, PT – 215 тръбни заваръчни швове, MT – 90 тръбни заваръчни швове.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Май 2006 г. – Декември 2006 г.
Безразрушаващ контрол на оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Безразрушаващ контрол на  оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT – 2600 експонации, PT – 290 тръбни заваръчни швове, LT – 9000 м², ултразвукова дебелометрия UTТ – 18000 т.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Юни 2006 г. – Ноември 2006 г.
KR-101, LK-2 капитален ремонт на нефтопреработващ завод, Мажейкяй
KR-101, LK-2 капитален ремонт на нефтопреработващ завод, Мажейкяй
KR-101, LK-2 капитален ремонт на нефтопреработващ завод, Мажейкяй
KR-101, LK-2 капитален ремонт на нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • KR-101, LK-2 капитален ремонт на нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT – 900 експонации, PT – 180 тръбни заваръчни швове, PMI – 400 бр.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Юни 2006 г. – Ноември 2006 г.
2007
Диагностика и безразрушаващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Диагностика и безразрушаващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Диагностика и безразрушаващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Диагностика и безразрушаващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Диагностика и безразрушаващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • Ултразвукова дебелометрия UTТ – 180000 т., гамаграфично измерване на дебелини – 2600 експонации.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Февруари 2007 г. – Март 2008 г.
Капитален ремонт-2007, модернизация на установка висбрекинг на нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Капитален ремонт-2007, модернизация на установка висбрекинг на нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Капитален ремонт-2007, модернизация на установка висбрекинг на нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Капитален ремонт-2007, модернизация на установка висбрекинг на нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Капитален ремонт-2007, модернизация на установка висбрекинг  на нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • Всички методи за  NDT; PWHT; всичко отработени 18000 часа.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Юни 2007 г. – Февруари 2008 г.
2008
Диагностика и безразрушващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Диагностика и безразрушващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Диагностика и безразрушващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Диагностика и безразрушващ контрол на оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Диагностика и безразрушващ контрол на  оборудване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод. Капитален ремонт-2008. Строителство на ново водородно оборудване.

Услуги:

 • Ултразвукова дебелометрия UTТ – 1220000 т., гамаграфично измерване на дебелини – 2900 експонации RT – 3800 експонации.
Монтаж на резервоари 2 x 20.000 м³ 1 x 5.000 м³, Гданск
Монтаж на резервоари 2 x 20.000 м³ 1 x 5.000 м³, Гданск
Монтаж на резервоари 2 x 20.000 м³ 1 x 5.000 м³, Гданск
Монтаж на резервоари 2 x 20.000 м³ 1 x 5.000 м³, Гданск

Проект:

 • Монтаж на  резервоари 2 x 20.000 м³ 1 x 5.000 м³.

Услуги:

 • UT – 1020 м, PT – 2900 м, LT – 2400 м.

Място, начало – завършване:

 • Гданск, Полша;
 • Септември 2008 г. – Септември 2009 г.
Мост над р. Невежис, Плунге
Мост над р. Невежис, Плунге
Мост над р. Невежис, Плунге
Мост над р. Невежис, Плунге

Проект:

 • Мост над  р. Невежис.

Услуги:

 • UT – 600 м, MT – 1200 м.

Място, начало – завършване:

 • Плунге, Литва;
 • Октомври 2008 г. – Април 2009 г.
2009
Железопътен мост, Плунге
Железопътен мост, Плунге
Железопътен мост, Плунге
Железопътен мост, Плунге

Проект:

 • Железопътен мост.

Услуги:

 • UT – 300 м, MT – 400 м.

Място, начало – завършване:

 • Плунге, Литва;
 • Януари 2009 г. – Май 2009 г.
Капитален ремонт-2009. Диагностика на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Капитален ремонт-2009. Диагностика на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Капитален ремонт-2009. Диагностика на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Капитален ремонт-2009. Диагностика на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Капитален ремонт-2009. Диагностика на тръбопроводи в нефтопреработващ завод. Ултразвукова дебелометрия UTТ на съдове под налягане и тръбопроводи.

Услуги:

 • RT – 2200 експонации. Тръбни заваръчни швове: UT – 670 бр., MT – 320 бр, PT – 600 бр., PWHT – 660 бр, , HT – 2000 бр., PMI – 700 бр.
Монтаж на резервоари 7 x 20.000 м³; 50.000 м³, Поликраище и Сливен
Монтаж на резервоари 7 x 20.000 м³; 50.000 м³, Поликраище и Сливен
Монтаж на резервоари 7 x 20.000 м³; 50.000 м³, Поликраище и Сливен
Монтаж на резервоари 7 x 20.000 м³; 50.000 м³, Поликраище и Сливен

Проект:

 • Монтаж на  резервоари 7 x 20.000 м³; 50.000 м³.

Услуги:

 • VT – 8500 м, MT – 2200 м, UT – 580 м, PT – 4750 м, LT – 9700 м.

Място, начало – завършване:

 • Поликраище и Сливен, България;
 • Април 2009 г. – Април 2010 г.
Монтаж на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Хралупи
Монтаж на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Хралупи
Монтаж на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Хралупи
Монтаж на тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Хралупи

Проект:

 • Монтаж на тръбопроводи в  нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT – 5300 експонации.

Място, начало – завършване:

 • Хралупи, Чехия;
 • Юни 2009 г. – Октомври 2009 г.
Монтаж на резервоари 4 x 40.000 м³, Ротердам
Монтаж на резервоари 4 x 40.000 м³, Ротердам
Монтаж на резервоари 4 x 40.000 м³, Ротердам
Монтаж на резервоари 4 x 40.000 м³, Ротердам

Проект:

 • Монтаж на  резервоари 4 x 40.000 м³.

Услуги:

 • UT – 680 м, MT – 2000 м, PT – 250 м, LT – 4500 м.

Място, начало – завършване:

 • Ротердам, Холандия;
 • Септември 2009 г. – Декември 2011 г.
2010
Мост над р. Венту във Вентспилсе, Плунге
Мост над р. Венту във Вентспилсе, Плунге
Мост над р. Венту във Вентспилсе, Плунге
Мост над р. Венту във Вентспилсе, Плунге

Проект:

 • Мост над р. Венту във Вентспилсе.

Услуги:

 • UT – 490 м, MT – 200 м.

Място, начало – завършване:

 • Плунге, Литва;
 • Март 2010 г. – Юли 2010 г.
Безразрушаващ контрол на потенциално опасни устройства и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на потенциално опасни устройства и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на потенциално опасни устройства и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на потенциално опасни устройства и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Безразрушаващ контрол на  потенциално опасни устройства и тръбопроводи в  нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT, UT, MT, PT, VT, PMI, HT, PWHT, ултразвукови и гамаграфични измервания на дебелини – всичко отработени 10000 часа.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Май 2010 г. – Декември 2011 г.
Монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент
Монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент
Монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент
Монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент

Проект:

 • Монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³.

Услуги:

 • UT – 860 м, MT – 3100 м, PT – 400, LT – 7000 м.

Място, начало – завършване:

 • Гент, Белгия;
 • Октомври 2009 г. – Август 2011 г.
PEI Centrale Port Est (19 бр. резервоари и обеми от процеса)
PEI Centrale Port Est (19 бр. резервоари и обеми от процеса)
PEI Centrale Port Est (19 бр. резервоари и обеми от процеса)
PEI Centrale Port Est (19 бр. резервоари и обеми от процеса)

Проект:

 • PEI Centrale Port Est (19 бр. резервоари и обеми от процеса).

Услуги:

 • PT – 5800 м, LT – 5200 м, UT – 80 м.

Място, начало – завършване:

 • Port Est, La Reunion Индийски океан;
 • Септември 2010 г. – Август 2011 г.
Монтаж на резервоари 5 x 32.000 м³, Влисинген
Монтаж на резервоари 5 x 32.000 м³, Влисинген
Монтаж на резервоари 5 x 32.000 м³, Влисинген
Монтаж на резервоари 5 x 32.000 м³, Влисинген

Проект:

 • Монтаж на резервоари 5 x 32.000 м³.

Услуги:

 • MT – 1860 м, UT – 420 м, PT – 180 м, LT – 6000 м.

Място, начало – завършване:

 • Влисинген, Холандия;
 • Октомври 2010 г. – Декември 2011 г.
2011
Капитален ремонт в нефтопреработващ завод -2011, Мажейкяй
Капитален ремонт в нефтопреработващ завод -2011, Мажейкяй
Капитален ремонт в нефтопреработващ завод -2011, Мажейкяй
Капитален ремонт в нефтопреработващ завод -2011, Мажейкяй

Проект:

 • Капитален ремонт в нефтопреработващ завод -2011.

Услуги:

 • RT – 1800 експонации, тръбни заваръчни швове: UT – 600 бр., MT – 500 бр, PT – 600бр, HT – 2800 бр., PMI – 400 бр.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Март 2013 г. – Май 2013 г.
Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³, Тернойзен
Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³, Тернойзен
Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³, Тернойзен
Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³, Тернойзен

Проект:

 • Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³.

Услуги:

 • VT – 12000 м; UT – 480 м; PT/MT – 180 м; LT – 7000 м.

Място, начало – завършване:

 • Тернойзен, Холандия;
 • Май 2011 г. – Декември 2011 г.
PEI Centrale Bellefontaine (19 бр. резервоари и обеми от процеса), Белефонтейн
PEI Centrale Bellefontaine (19 бр. резервоари и обеми от процеса), Белефонтейн
PEI Centrale Bellefontaine (19 бр. резервоари и обеми от процеса), Белефонтейн
PEI Centrale Bellefontaine (19 бр. резервоари и обеми от процеса), Белефонтейн

Проект:

 • PEI Centrale Bellefontaine (19 бр. резервоари и обеми от процеса).

Услуги:

 • MT – 290 м, PT – 4900 м, LT – 4500 м.

Място, начало – завършване:

 • Белефонтейн, Мартиника, Карибско море;
 • Май 2011 г. – Юли 2013 г.
Електроцентрал с мощност 440 МВт, Електренай
Електроцентрал с мощност 440 МВт, Електренай
Електроцентрал с мощност 440 МВт, Електренай
Електроцентрал с мощност 440 МВт, Електренай

Проект:

 • Електроцентрал с мощност 440 МВт.

Услуги:

 • RRT – 1200 експонации, MT/PT – 80 бр. тръбни заваръчни швове, UT – 100 бр. тръбни заваръчни швове.

Място, начало – завършване:

 • Електренай, Литва;
 • Юни 2011 г. – Януари 2012 г.
2012
Клайпедска термална Електрцентрала
Клайпедска термална Електрцентрала
Клайпедска термална Електрцентрала
Клайпедска термална Електрцентрала

Проект:

 • Клайпедска термална Електрцентрала.

Услуги:

 • RT – 6660 експонации, тръбни заваръчни швове UT – 175 бр, MT/PT – 550 бр.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Ноември 2011 г. – Февруари 2013 г.
Капитален ремонт нефтопреработващ завод - 2012, Мажейкяй
Капитален ремонт нефтопреработващ завод - 2012, Мажейкяй
Капитален ремонт нефтопреработващ завод - 2012, Мажейкяй
Капитален ремонт нефтопреработващ завод - 2012, Мажейкяй

Проект:

 • Капитален ремонт нефтопреработващ завод - 2012.

Услуги:

 • RRT – 7000 експонации, тръбни заваръчни швове :UT – 850 бр, MT – 1500 бр, PT – 1400 бр, PMI – 8900 бр., HT – 17000 бр., PWHT – 240 бр.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Март 2013 г. – Май 2013 г.
Газопровод DN 400 (33 км), Юрбаркас – Таураге
Газопровод DN 400 (33 км), Юрбаркас – Таураге
Газопровод DN 400 (33 км), Юрбаркас – Таураге
Газопровод DN 400 (33 км), Юрбаркас – Таураге

Проект:

 • Газопровод DN 400 (33 км).

Услуги:

 • RT – 3000 бр. тръбни заваръчни шевове (панорамни експонации), RT – 400 бр.тръбни заваръчни шевове (контактни експонации).

Място, начало – завършване:

 • Юрбаркас – Таураге, Литва;
 • Април 2012 г. – Октомври 2012 г.
Разширяване на терминала Kluizendok – монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент
Разширяване на терминала Kluizendok – монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент
Разширяване на терминала Kluizendok – монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент
Разширяване на терминала Kluizendok – монтаж на резервоари 6 x 40.000 м³, Гент

Проект:

 • Разширяване на терминала Kluizendok – монтаж на  резервоари 6 x 40.000 м³.

Услуги:

 • UT – 650 м, RT – 140 м, PT/MT – 7200 м, LT – 12600 м.

Място, начало – завършване:

 • Гент, Белгия;
 • Май 2012 г. – Август 2013 г.
2013
Термална Електроцентрала на биогориво, Елгава
Термална Електроцентрала на биогориво, Елгава
Термална Електроцентрала на биогориво, Елгава
Термална Електроцентрала на биогориво, Елгава

Проект:

 • Термална Електроцентрала на биогориво.

Услуги:

 • RT – 2400 експонации; UT; MT; PT.

Място, начало – завършване:

 • Елгава, Латвия;
 • Ноември 2012 г. – Май 2013 г.
Мост Айдфьорд
Мост Айдфьорд
Мост Айдфьорд
Мост Айдфьорд

Проект:

 • Мост Айдфьорд.

Услуги:

 • RT – 1200 експонации (600 м), UT – 900 м, MT/PT – 4100 м, VT – 100 %.

Място, начало – завършване:

 • Айдфьорд, Норвегия;
 • Ноември2012 г. – Април 2013 г.
Безразрушаващ контрол на технологично оборудоване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на технологично оборудоване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на технологично оборудоване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй
Безразрушаващ контрол на технологично оборудоване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Безразрушаващ контрол на технологично  оборудоване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT, UT, MT, PT, VT, LT, PMI, HT, PWHT, ултразвуковo и гаммаграфичнo измервания на  дебелини.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
Мост Дале
Мост Дале
Мост Дале
Мост Дале

Проект:

 • Мост Дале.

Услуги:

 • RT – експонации 700 м, UT – 80 м, MT – 600 м.

Място, начало – завършване:

 • Дале, Норвегия;
 • Юни 2013 г. – Август 2013 г.
Газопровод DN 700 (18 км), Клайпеда
Газопровод DN 700 (18 км), Клайпеда
Газопровод DN 700 (18 км), Клайпеда
Газопровод DN 700 (18 км), Клайпеда

Проект:

 • Газопровод DN 700 (18 км).

Услуги:

 • RT – 1100 бр. тръбни заваръчни шевове (панорамни експонации), RT – 1050 бр. тръбни заваръчни  шевове различен диаметър (контактни експонации), UT – 450 бр. тръбни заваръчни шевове, VT – 100 %.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Август 2013 г. – Октомври 2014 г.
Газопровод DN 400 (100 км), Таураге – Клайпеда
Газопровод DN 400 (100 км), Таураге – Клайпеда
Газопровод DN 400 (100 км), Таураге – Клайпеда
Газопровод DN 400 (100 км), Таураге – Клайпеда

Проект:

 • Газопровод DN 400 (100 км).

Услуги:

 • RT – 8000 бр. тръбни заваръчни шевове (панорамни експонации), RT – 1200 бр.тръбни заваръчни шевове (контактни експонации).

Място, начало – завършване:

 • Таураге – Клайпеда, Литва;
 • Септември 2012 г. – Октомври 2013 г.
2014
Нов блок на Електроцентрала Аувере 300 МВт, Нарва
Нов блок на Електроцентрала Аувере 300 МВт, Нарва
Нов блок на Електроцентрала Аувере 300 МВт, Нарва
Нов блок на Електроцентрала Аувере 300 МВт, Нарва

Проект:

 • Нов блок на  Електроцентрала Аувере 300 МВт.

Услуги:

 • RT – 2500 экспонации.

Място, начало – завършване:

 • Нарва, Естония;
 • Януари 2014 г. – Юли 2014 г.
Термална Електроцентрала, Линчьопинг
Термална Електроцентрала, Линчьопинг
Термална Електроцентрала, Линчьопинг
Термална Електроцентрала, Линчьопинг

Проект:

 • Термофикационная электростанция.

Услуги:

 • RT – 6000 експонации, MT – 500 тръбни заваръчни швове + 1000 м, PT, PMI, HT, VT, PWHT.

Място, начало – завършване:

 • Линчьопинг, Швеция;
 • Август 2014 г. – Юли 2015 г.

 

Термална Електроцентрала, Тампере
Термална Електроцентрала, Тампере
Термална Електроцентрала, Тампере
Термална Електроцентрала, Тампере

Проект:

 • Термална Електроцентрала.

Услуги:

 • RT, UT, MT, PT, PMI, HT, VT, PWHT.

Място, начало – завършване:

 • Тампере, Финландия;
 • Ноември 2014 г. – Май 2015 г.
2015
ORLEN Lietuva, Мажейкяй
ORLEN Lietuva, Мажейкяй
ORLEN Lietuva, Мажейкяй
ORLEN Lietuva, Мажейкяй

Проект:

 • Безразрушаващ контрол на технологично  оборудоване и тръбопроводи в нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT, UT, MT, PT, VT, LT, PMI, HT, PWHT, ултразвуковo и гаммаграфичнo измервания на  дебелини.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Януари 2015 г. – Декември 2015 г.
ORLEN Leituva, GP - 3, Мажейкяй
ORLEN Leituva, GP - 3, Мажейкяй
ORLEN Leituva, GP - 3, Мажейкяй
ORLEN Leituva, GP - 3, Мажейкяй

Проект:

 • GP-3 капитален ремонт на нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT – 4000 експонации, PT/MT – 800 тръбни заваръчни швове, PMI – 1700 бр., HT – 8000 бр.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Януари 2015 г. – Марш 2015 г.
JBIK, Мажейкяй - Порвоо
JBIK, Мажейкяй - Порвоо
JBIK, Мажейкяй - Порвоо
JBIK, Мажейкяй - Порвоо

Проект:

 • JBIK проект в химически завод.

Услуги:

 • RT – 200 експонации, MT – 20 тръбни заваръчни швове,  HT – 300 бр., PWHT – 750 тръбни заваръчни швове.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва - Порвоо, Финландия
 • Май 2015 г. – Октомври 2015 г.
Elme Messer Gass, Рига
Elme Messer Gass, Рига
Elme Messer Gass, Рига
Elme Messer Gass, Рига

Проект:

 • Elme Messer Gaas

Услуги:

 • RT – 3000 експонаций+

Място, начало – завършване:

 • Рига, Латвия
 • Юни 2015 г. – Септември 2015 г.
EGE капитален ремонт 2015, Осло
EGE капитален ремонт 2015, Осло
EGE капитален ремонт 2015, Осло
EGE капитален ремонт 2015, Осло

Проект:

 • EGE капитален ремонт 2015.

Услуги:

 • RT – 500 експонации, MT – 100 тръбни заваръчни швове

Място, начало – завършване:

 • Осло, Норвегия;
 • Юни 2015 г. – Септември 2015 г.
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022