Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Монтаж на резервоари 3 x 5.000 м³, Гент

Проект:

 • Монтаж на  резервоари 3 x 5.000 м³.

Услуги:

 • RRT – 635 експонации, PT – 420 м, LT – 380 м.

Място, начало – завършване:

 • Гент, Белгия;
 • Януари 2006 г. – Май 2006 г.