Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³, Тернойзен

Проект:

 • Монтаж на резервоари 2x40.000 м³, 7x25.000 м³, 5x10.000 м³, 2x 6.000 м³.

Услуги:

 • VT – 12000 м; UT – 480 м; PT/MT – 180 м; LT – 7000 м.

Място, начало – завършване:

 • Тернойзен, Холандия;
 • Май 2011 г. – Декември 2011 г.