Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Монтаж на резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи, Клайпеда

Проект:

 • Монтаж на  резервоар 1 x 30.000 м³, тръбопроводи.

Услуги:

 • RT – 520 експонации, PT – 240 м, LT – 1250 м.

Място, начало – завършване:

 • Клайпеда, Литва;
 • Май 2005 г. – Декември 2005 г.