Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Мисия

Ние не се стремим да станем най-големите,ние се стремим към постоянен растеж и усъвършенстване не само на литовския, но и на задграничния пазар. Ние не се стремим да имаме най-ниските цени, ние се стремим да изпълняваме работата си качествено, оперативно и в договорените срокове. Ние се стремим да станем най-привлекателната и най-добрата компания в сферата на неразрушаващия контрол, с която да е приятно да работят,както клиентите така и нейните работници. Ние работим за да осигурим надеждност и безопасност на оборудването, изработвано и експлоатирано от клиентите.