Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

LT – контрол на херметичност

Специалисти

 • Специалисти сертифицирани по стандарт EN ISO 9712  и директива 97/23EC за оборудване, работещо под налягане (PED).
 • Контрол на херметичност (LT) ниво 2 – 3 дефектоскописти.

Оборудване

 • Вакуумни помпи – 3 бр.
 • Камери за контрол на херметичност на различни видове заваръчни съединения.

Материали

 • Използват се пенообразуващи вещества.