Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции, Ионава

Проект:

 • Изотермично хранилище за амоняк 1 x 15.000 м³, тръбопроводи, метални конструкции.

Услуги:

 • RT – 2400 експонации, PT – 3200 м, MT – 1250 м, LT – 2800 м.

Място, начало – завършване:

 • Ионава, Литва;
 • Юни 2005 г. – Ноември 2006 г.