Винаги намираме решения
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Други услуги

Гамаграфично измерване на дебелина на стени на тръбопроводи, без сваляне на изолацията, с използване на радиоактивен  изотоп Ir-192.

Измерване на твърдост (НТ) – измерваме твърдостта на заваръчни съединения и основния метал с помощта на преносими твърдомери.

Контрол за изпълнението на заваръчните работи – ние осъществяваме контрол за изпълнението на заваръчните работи в строителни проекти и заводи за металоконструкции.

Координираме и контролираме заваръчните процеси, планираме и извършваме безразрушаващ контрол, а също така подготвяме изпълнителната техническа документация.