Винаги намираме решения
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #

Безразрушаващ контрол на оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод, Мажейкяй

Проект:

 • Безразрушаващ контрол на  оборудване и трубопроводи в нефтопреработващ завод.

Услуги:

 • RT – 2600 експонации, PT – 290 тръбни заваръчни швове, LT – 9000 м², ултразвукова дебелометрия UTТ – 18000 т.

Място, начало – завършване:

 • Мажейкяй, Литва;
 • Юни 2006 г. – Ноември 2006 г.